Název: Velká Británie a evropská integrace ve světle britských přihlášek do EHS
Další názvy: Great Britain and European integration in the light of British EEC applications
Autoři: Lysák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5216
Klíčová slova: Velká Británie;evropská integrace;rozšiřování EU
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;european integration;enlarging EU
Abstrakt: Velká Británie již od počátku integračních snah na evropském kontinentě po roce 1945 zastávala rezervovaný či skeptický postoj k zapojení do nadnárodního sjednocování. Vycházelo to jednak z ekonomického a politického nezájmu, ale také z geopolitické zkušenosti a obav Britů ze ztráty vlastní identity a suverenity. Hlavními aktéry debaty o roli Velké Británie v procesu evropské integrace jsou od počátku dva hlavní subjekty britského stranického systému - Labouristická strana a Konzervativní strana. Skepse vůči evropské integraci je součástí britské politiky již od 50. let 20. století, kdy britské vlády, lhostejno, zda labouristické či konzervativní, odmítly vstup do evropských integračních struktur. Změna nastala na počátku 60. let 20. století v souvislosti s upadající pozicí Velké Británie v mezinárodním měřítku. Velká Británie vstoupila do EHS až na třetí pokus v roce 1973. Předešlě pokusy byly zmařeny postojem Francie, která se obávala možnosti dominance Velké Británie v EHS na úkor Francie a zapojení EHS do amerického bloku, jelikož Británii a USA spojovaly stejné zájmy.
Abstrakt v dalším jazyce: Great Britain has had from the beginning of the European integration distant and skeptic attitude against supranational cooperation. There were several reasons: lack of interest in political and economic field, geopolitical experience and fear of the lost their identity and sovereignty. British identity comes from history of Great Britain as an imperial power and the winner of two world wars. Great history and island isolation caused a feeling of separation and distinction from continental Europe.Great Britain was after World War II orientated on the special relationship with USA, Commonwealth countries and at the last Europe. Ambition of Great Britain was to become a third superpower in international relations and that is why she refused the opportunity to be member state of the European Steel and Coal Community. The main actors of the debate about role of the Great Britain in the process of European integration were Labour Party and Conservative Party. Impulse for the first application to the European Economic Community in 1961 came from the Conservative party and their motives were all economic. The First application succeeded long negotiations which were unsuccessful. Second application in 1967 during labour government was unsuccessful too. British applications faced up French attitude which were reluctant to accept Great Britain to EEC. Charles de Gaulle was especially afraid of the British dominance in the EEC.Great Britain has entered in EEC in 1973 after twenty years of establishing EEC. It was after change at French political scene. Successor of Charles de Gaulle Georges Pompidou was not reluctant to British application because he was afraid of powerful Germany and he wanted Great Britain in EEC to the balancing of particular powers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Velka Britanie a evropska integrace ve svetle britskych prihlasek do EHS; Tomas Lysak.pdfPlný text práce271,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lysak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce536,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lysak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce582,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lysak_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce323,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.