Název: Financování rozvoje malých měst v oblasti Šluknovska
Další názvy: Financing of Small Towns Development in the Šluknov Region
Autoři: Králová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5218
Klíčová slova: financování;rozvoj;malé město;rozpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: financing;development;small town;budget
Abstrakt: Předložená práce se zabývá financováním rozvoje malých měst v oblasti Šluknovska. V první části je charakterizován způsob financování měst v České republice obecně. Ve druhé části je již pozornost věnována třem malým městům nacházejícím se v oblasti Šluknovska, jejich příjmům a výdajům a saldům jejich rozpočtů. Dále je zde zkoumám vliv krize z roku 2009 na rozpočty těchto měst. V další části jsou shrnuty získané poznatky a v poslední části jsou navržena řešení pro zvýšení efektivity financování rozvoje malých měst.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work focuses on the financing of small towns development in the Šluknov region. The first part characterizes the method of financing of towns in the Czech republic in general. The second part focuses on three small towns located in the Šluknov region and their income and expenses and also their budget. Other part characterizes the influence of the crisis in 2009 on budgets of these towns. The next part sumarizes the facts and in the last part the solutions for more efective financing of small towns development are designed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K09B0290P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova_VP_BP.PDFPosudek vedoucího práce383,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova_OP_BP.PDFPosudek oponenta práce559,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova_prubeh_BP.PDFPrůběh obhajoby práce257,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.