Název: Lexicologie a slovní zásoba
Další názvy: Lexicology and vocabulary
Autoři: Deinechyna, Yevgeniia
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5223
Klíčová slova: slovní zásoba;slovník;neologismy;výpůjčky;etymologie;argotické výrazy
Klíčová slova v dalším jazyce: vocabulary;dictionary;neologisms;borrowings;etymology;slangy expressions
Abstrakt: této praktické části, je vyšetřit původ slov francouzského původu, a ruská slova do francouzštiny. Přejatá slova francouzského původu byly rozděleny do několika oblastí: umění a literatura, oblečení, každodenní věci, slova vojenské předměty. Část ruských slov byla distribuována z historického hlediska. V závěru jsou předložené výsledky práce a problémy, na které jsme se narazili v průběhu výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: ?French lexicon and vocabulary?. It is written in French language. Bachelor thesis deals with general classification of French lexicon and vocabulary. It aims to give basic information and concepts of French vocabulary and the lexicon in general. The thesis includes an introduction,theoretical and practical part, conclusion. The theoretical part compounds three main chapters: The first chapter is "the fundamentals of vocabulary and French lexicon" highlights the fundamentals of vocabulary and lexicon used in French lexicology and terminology which is most generally accepted. The second chapter presents the dictionaries and their types and lexicography as the important part of the French lexicon in general. The third chapter "the linguistic diversity of the French language" is devoted to the classification of the French language. It separated into several main and most appropriated groups: 1.the common lexicon, 2.familiar and popular languages, 3.the slang and vulgar language 4.foreign words and borrowings 5.neologisms The forth chapter is ?the main factors of linguistic diversity? provides essential information of qualitative, diachronique, diatopic and diastrafique classifications and describes their meaning. Those classifications consist of the basic concepts of dialect, idiolect and sociolecte and present some of regional languages. The name of practical part is ?Russian language as a source of enrichment of the French lexicon and Russian words with French origin? It contains the Franco-Russian history of relations as the main factor in lexicon exchanging ; Franco-Russian relations has long history.It was devided into several periods. It was interesting to investigate the history of introducing of Russian words into French Lexicon , for example: It begins in 11 century when Henry the 1 merried Anna Yaroslavnu, the daughter of Yaroslav Mudry in (1054) . From that period starts the history of mutual relations of France and Russia. The most interesting Period for introducing russian words into French Lexicon, from XVII century, the period of Moskov reign. From this period It was given some examples: Tcar?, Gosudar? , Boyarin, Dvoryanin, kruzhka, muzhyk, balalayka etc. In the conclusion it was given the results of thesis and presented the problems with wich it was encountered in the course of the study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0006.PDFPosudek vedoucího práce290,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0007.PDFPosudek oponenta práce470,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0008.PDFPrůběh obhajoby práce803,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.