Název: Historické proměny Hinduismu
Další názvy: Historical transformation of Hinduism
Autoři: Vetchá, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5225
Klíčová slova: hinduismus;bráhmanismus;védy;upanišady;védské náboženství;obětování;Indie;Rámájana;Mahábhárata;Bhagavadgíta
Klíčová slova v dalším jazyce: hinduism;brahmanas;vedas;upanishads;vedic religion;immolation;India;Ramayana;Mahabharata;Bhagavad Gita
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je přechod z védského období k bráhmanismu, lesnímu učení k upanišadám. V první části práce je charakterizována Indie, východní náboženství, Hinduismus. V další části je specifikována historie védského náboženství ve všech čtyřech etapách. V práci jsou obsaženy tři zásadní indické eposy: Rámájana, Mahábhárata, Bhagavadgíta. Závěr je věnován mému osobnímu hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The written bachelor thesis addresses the transition from vedic period to brahmanas, forest learning to upanishads. In the first part of this work characterizes India, eastern religions, hinduism. The next section deals specifically with the already mentioned history of the vedic period in all four stages. The work included a chapter discussing the three key indian epics: Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gíta. The conclusion is devoted to my personal summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Historicke promeny Hinduismu_Veronika Vetcha.pdfPlný text práce250,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetcha Veronika_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vetcha Veronika_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vetcha_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce325,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.