Title: Téma ženy ve filozofii
Other Titles: Theme of women in philosophy
Authors: Jopková, Nikola
Advisor: Špirk, Jaroslav
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5227
Keywords: emancipace;feminismus;matriarchát;patriarchát;ženy v dějinách;ženy a filozofie
Keywords in different language: emancipation;feminism;matriarchy;patriarchy;women in history;women and philosophy
Abstract: Má práce přináší náhled na postavení žen ve filozofické tradice a také ne jejich život v soudobé společnosti. Je zaměřena zejména na ženy a jejich měnící se postavení v průběhu dějin, ale také odráží celkovou strukturu naší společnosti a rozebírá i vliv patriarchátu na současný stav lidské civilizace. Dále charakterizuje vývoj postavení žen v naší civilizaci a navrhuje vyhlídky do budoucna. Práce popisuje jaké výhody by mohlo přinést zlepšení situace žen a jaký dopad by to zanechalo na vztazích mezi muži a ženami.Podstatná část mé práce je věnována problematice ženské emancipace, feminismus a teorii spravedlnosti.
Abstract in different language: My work gives insight into the status of women in the philosophical tradition, and not their life in contemporary society. It is aimed particularly at women and their changing status in the course of history, but also reflects the overall structure of our society and examines the influence of patriarchy on the current state of human civilization. Further characterizes the development of the role of women in our civilization and suggests prospects for the future. The work describes what benefits it could bring to improve the situation of women and what impact it would have left the relationships between men and women. A substantial part of my work is devoted to the issue of female emancipation, feminism and the theory of justice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce562,93 kBAdobe PDFView/Open
Jopkova Nikola_Spirk Jaroslav.pdfPosudek vedoucího práce33,86 kBAdobe PDFView/Open
Jopkova Nikola_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Jopkova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce596,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.