Název: Může psychohygiena přispět duševnímu zdraví? Možnosti a role psychohygieny ve vztahu k celku duševního zdraví.
Další názvy: Can mental hygiene contribute mental healt? Opportunitys and rolls of mental hygiene in relationship of mental health.
Autoři: Podhrázská, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Květová, Eliška
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5233
Klíčová slova: duševní zdraví;duševní hygiena;náročné životní situace;neuróza;psychóza
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;psycho hygiene;difficult life situations;neuroses;psychoses
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje seznámení s jejími hlavními pojmy: duševní zdraví a psychohygiena. Dále se zmiňuje o faktorech ovlivňující duševní zdraví, o důležitosti prevence a o problematice civilizačních chorob, které jsou častým následkem nedodržování zásad psychohygieny. Při čtení této studie se čtenář dozví něco o organizacích věnující se problematice duševního zdraví a o různých podporujícíh programech. Práce stručně obsahuje také postup, jak zjišťovat hodnotu duševního zdraví. Obsahuje pohledy různých filozofických, psychologických a náboženských proudů na duševno člověka. V práci se čtenář dočte také něco o neurózách, psychózách a náročných životních situacích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor task includes introduction to its main concepts: mental health and psycho hygiene. Then it mentions the factors which affecting mental health and about importance of prevention lifestyle diseases. During the reading this study the readers can learn something about organizations dedicated to issues of mental health and about various supporting programs. This bachelor task also includes a brief instructions how to determine a value of your mental health. It contains also views of various philosophical, psychological and religious current of a human spirit. In bachelor task the reader can read something about neuroses, psychoses and difficult life situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podhrazska V. - K problematice dusevniho zdravi a pece o nej .pdfPlný text práce298,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podhrazska Veronika_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Podhrazska Veronika_Kvetova Eliska.pdfPosudek oponenta práce94,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podhrazska_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce355,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.