Název: H. Bergson - filosofická interpretace náboženství(Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství)
Další názvy: H. Bergson - the philosophical exegesis of the religion problem (The analysis Brgson work)
Autoři: Třísková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5237
Klíčová slova: Henri Bergson;statické náboženství;dynamické náboženství;statická etika;dynamická etika;religiózní motivy;tvořivé úsilí;magie;mystika;fenomén élan vital
Klíčová slova v dalším jazyce: Henri Bergson;static religion;dynamic religion;static ethics;dynamic ethics;religious motifs;creative efforts;magic;mysticism;phenomenon of élan vital
Abstrakt: Bakalářská práce vychází z charakteristiky, života, díla, myslitelského kontextu a vztahu Henriho Bergsona k jiným filosofickým, zejména dobovým proudům. Jádrem práce je pochopení a následná analýza díla Dva zdroje morálky a náboženství, s využitím dalších děl Henriho Bergsona. Kromě celkové charakteristiky se zaměřuje na religiózní motivy v Bergsonově tvorbě a jeho filosofickou analýzu fenoménu náboženství, konkrétněji pak křesťanství.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is based on Henri Bergson's characteristics, life, work, philosophical context, and relationship to other philosophical, especially contemporary currents. The essence of the thesis is to understand and subsequently analyze "The Two Sources of Morality and Religion" using other works by Henri Bergson. Besides the overall characteristic, the thesis focuses on religious themes in Bergson's work and his philosophical analysis of the phenomenon of religion, specifically Christianity. This thesis therefore also reflects the religious motifs in Bergson's philosophical work in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
H. BERGSON - FILOSOFICKA INTERPRETACE NABOZENSTVI.pdfPlný text práce15,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Triskova Lucie_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Triskova Lucie_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Triskova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce496,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.