Název: Romano Guardini a konec jedné epochy
Další názvy: Romano Guardini and the end of one epoch
Autoři: Brada, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Lukešová, Anna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5244
Klíčová slova: civilizace;kultura;společnost;novověk;osvícenství;středověk
Klíčová slova v dalším jazyce: civilization;culture;society;modern times;enlightenment;middle ages
Abstrakt: V této práci jsme se věnovali obrazu konce novověku. Tento obraz vychází z Guardiniho knihy Konec novověku. Na rozdíl od ostatních interpretací novověku, se tento obraz zaměřuje na nedostatky dnešní doby a varuje před její nestabilitou. Zamysleli jsme se nad tím, proč novověk tak, jak jej známe, končí. Dospěli jsme k závěru, že novověk končí, protože se lidé odklonili od Boha a přírody. Již nemají nikoho, kdo by jim říkal, co je správné a co je špatné. A to je provázeno i ztrátou důležitých hodnot vycházejících právě z křesťanské víry. Další otázkou je i prudký rozvoj techniky. S ním přichází i riziko jejího zneužití. Nemůžeme vědět, zda člověk použije techniku dobře, nebo špatně. Také jsme se zamysleli nad tím, co bude po tomto novověku následovat. Podle Guardiniho bude po novověku následovat období nejistoty, charakteristické hledáním nových hodnot a měřítek spojených se sekularizací.
Abstrakt v dalším jazyce: In this task we were dedicated the image of the end of the modern times. This image is based on the book The end of the modern times by Guardini. Unlike the other interpretations of the modern times, this image is focused on the defect of modern times and warns of its instability. We thought about the question Why the modern times, as we know it, is ending. We reached a conclusion, that modern times is ending, because the people are deviating from God and nature. Now the people have not nobody above oneself. Nobody tells them, what is right and wrong. And this is accompanied by the loss of important values coming out from the Christian faith. The next question is also rapid development of technique. With the rapid development of technology comes the risk of abuse. We can not know, whether the people will used the technology for the good or bad purpose. We also thought about the question: What will be after modern times and how this society will continue. According Guardini, after modern times will follow an uncertainty period, which will characterized by fading new values and standards associated with secularization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Brada Baklaarska prace Romano Guardini a konec jedne epochy.pdfPlný text práce632,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada Tomas2_Profant Martin.pdfPosudek vedoucího práce102,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada Tomas2_Lukesova Anna.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Brada_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce473,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.