Název: Vztah věřících a nevěřících ke smrti
Další názvy: Relationship of believers and nonbelievers to death
Autoři: Matějková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Lužný, Dušan
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5249
Klíčová slova: smrt;náboženství;víra;věřící;nevěřící
Klíčová slova v dalším jazyce: death;religion;belief;believers;nonbelievers
Abstrakt: Práce je rešerší literatury na téma vztah věřících a nevěřících ke smrti. Práce je teoretická. Cílem je postihnout odlišnosti a podobnosti mezi věřícími a nevěřícími ve vztahu ke smrti. Práce se zabývá jednak českou, jednak i zahraniční literaturou.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper is recherche of literature about relationship between believers, nonbelievers and death. This work is theoretical. The goal is to capture differences and similarity between believers and nonbelievers in the relationship to death. The paper deals with Czech and also abroad literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hamat.pdfPlný text práce390,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejkova - posudek vedouciho.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matejkova-oponent.docPosudek oponenta práce68 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
matejkova.PDFPrůběh obhajoby práce213,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.