Title: Vztah věřících a nevěřících ke smrti
Other Titles: Relationship of believers and nonbelievers to death
Authors: Matějková, Hana
Advisor: Lužný, Dušan
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5249
Keywords: smrt;náboženství;víra;věřící;nevěřící
Keywords in different language: death;religion;belief;believers;nonbelievers
Abstract: Práce je rešerší literatury na téma vztah věřících a nevěřících ke smrti. Práce je teoretická. Cílem je postihnout odlišnosti a podobnosti mezi věřícími a nevěřícími ve vztahu ke smrti. Práce se zabývá jednak českou, jednak i zahraniční literaturou.
Abstract in different language: The paper is recherche of literature about relationship between believers, nonbelievers and death. This work is theoretical. The goal is to capture differences and similarity between believers and nonbelievers in the relationship to death. The paper deals with Czech and also abroad literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hamat.pdfPlný text práce390,36 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova - posudek vedouciho.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Matejkova-oponent.docPosudek oponenta práce68 kBMicrosoft WordView/Open
matejkova.PDFPrůběh obhajoby práce213,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.