Title: Na cestě k vietnamské válce: Spojené státy a konflikt v Indočíně v letech 1945-1954
Other Titles: On the road to the Vietnam War: The United States and the Indochina Conflict, 1945-1954
Authors: Šipla, Václav
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Horčička Václav, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52556
Keywords: ženeva;konference;1945-1954;válka v indočíně;truman;roosevelt;eisenhower;dulles;dien bien phu;intervence;studená válka;united action
Keywords in different language: geneva;conference;1945-1954;war in indochina;truman;roosevelt;eisenhower;dulles;dien bien phu;intervention;cold war;united action
Abstract: Práce je analýzou zahraniční politiky Spojených států vůči Francouzské Indočíně, konkrétněji Vietnamu, v letech 1945-1954. V tomto období se pod třemi administrativami prezidentů Franklina D. Roosevelta, Harryho S. Trumana a Davida D. Eisenhowera formoval vztah Spojených států vůči Francouzské Indočíně. Od počátečního nepřímého angažmá po konci druhé světové války se v rámci nového konfliktu, studené války, přešlo na začátku 50. let k otevřené podpoře Paříže. Významným předělem bylo konání ženevská konference v roce 1954, která měla řešit otázku obnovy míru. Ačkoliv v této věci neuspěla, pro americkou zahraniční politiku se jednalo o zásadní předěl. Od tohoto bodu došlo k postupnému převzetí hlavní zodpovědnosti za vedení konfliktu od Francouzů. Tento směr vývoje později směřoval k americké intervenci ve Vietnamu v polovině šedesátých let, kdy ovšem, jak je cílem této práce, lze základy této budoucí ?amerikanizace? vietnamské války nalézt již ve sledovaném období.
Abstract in different language: The thesis is an analysis of the foreign policy of the United States towards French Indochina, more specifically Vietnam, from 1945 to 1954. During this period, under the three administrations of Presidents Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, and David D. Eisenhower, the United States' relationship with French Indochina took shape. From initial indirect engagement after the end of World War II, the new conflict, the Cold War, evolved to overt support for Paris in the early 1950s. A significant prelude was the 1954 Geneva Conference, which dealt with the issue of restoring peace. Although it failed on this issue, it was a major turning point for U.S. foreign policy. From this point on, the main responsibility for the conduct of the conflict was gradually taken over from the French. This course of development later led to the American intervention in Vietnam in the mid-1960s, when, however, as is the aim of this thesis, the foundations of this future "Americanization" of the Vietnam War can already be found in the period under review.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace, Sipla Vaclav, Na ceste k vietnamske valce.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek Valkoun.pdfPosudek vedoucího práce655,81 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek Horcicka.pdfPosudek oponenta práce616,57 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce310,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.