Title: Připojování obnovitelných zdrojů energie do energetických sítí
Other Titles: Connecting of renewable sources to the distribution network
Authors: Kysnar, František
Advisor: Škorpil, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5256
Keywords: rozptýlená výroba;studie připojitelnosti;kvalita elektrické energie;model elektrické sítě
Keywords in different language: distributed generation;connectibility studies;power quality;model of electrical network
Abstract: Práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti rozptýlené výroby. Na konkrétních příkladech popisuje problematiku posouzení připojitelnosti rozptýlené výroby připojované do sítí NN, VN a VVN. U posuzování připojitelnosti na jednotlivých napěťových hladinách pak uvádí možná rizika, která mohou souviset s připojením většího množství rozptýlené výroby do DS. Při znalosti těchto rizik se pak snaží zmapovat veškeré aspekty posuzování připojitelnosti rozptýlené výroby.
Abstract in different language: This work deals with distributed generation connectibility problems. On the real cases there are described problems, associated with connection of distributed generation to the LV, MV and HV networks. Work also shows possible risks of connection of larger amount of distributed generation to the electric network on the particular voltage levels. Knowing about those problems, I try to determine all aspects of assessment of distributed generation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni prace_kysnar.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
kysnar skol.pdfPosudek vedoucího práce562,75 kBAdobe PDFView/Open
kysnar skol.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce562,75 kBAdobe PDFView/Open
kysnar zapis.pdfPrůběh obhajoby práce547,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.