Název: Implementace protokolu M-Bus
Další názvy: M-Bus protocol implementation
Autoři: Vachta, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Vjačeslav
Oponent: Kosturik, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5262
Klíčová slova: M-Bus;Meter-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC430;EM-CC430F5137RF900;CC430F5137;CC1101
Klíčová slova v dalším jazyce: M-Bus;Meter-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC430;EM-CC430F5137RF900;CC430F5137;CC1101
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na prozkoumání protokolu M-Bus a jeho implementaci do bezdrátových modulů Texas Instruments. Realizovaná knihovna Wireless M-Bus bude vyhovovat normě ČSN EN 13757-4 a standardům pro provoz rádiových zařízení. Protokol m-bus bude implementován na dvě vývojové desky. Jedna vývojová deska, na kterou bude protokol implementován bude přes rozhraní SPI komunikovat s inteligentním elektroměrem a druhá bude přes USB komunikovat s konzolovou aplikací na PC tak, aby bylo možné využít konzolový výstup pro grafickou aplikaci v různých operačních systémech.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed to explore the M-Bus protocol and its implementation in Texas Instruments wireless mudules. Implemented Wireless M-Bus library will be conform to standard ČSN EN 13757-4 and standards for electromagnetic compatibility and operation of radio equipment. The protocol will be implemented in two development boards. The first board will communicate over SPI interface with smart power meter and the seccond will be communicate over USB with PC application. It is for reason of independency on different operating systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jiri_Vachta.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047269_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047269_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047269_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.