Název: Kulturní stereotypy Francouzů
Další názvy: French Cultural stereotypes
Autoři: Loose, Marianne
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Sylva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5271
Klíčová slova: stereotypy;původ;definice;Francouzi;cizinci;dotazník;doporučení;Cédric Villain;Stephen Clarke
Klíčová slova v dalším jazyce: Stereotypes;origin;definition;Frenchmen;foreigners;questionary;recommendation;Cédric Villain;Stephen Clarke
Abstrakt: Tato práce se zabývá nejznámějšími francouzskými kulturními stereotypy. Tyto stereotypy byly použity v dotazníku, který byl vyplněn třemi skupinami respondentů. Daná problematika byla též popsána autorkou na základě vlastních zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the most famous French cultural stereotypes. These stereotypes were used in the questionnaire that was filled by three groups of respondents. These issues were also discussed based on the author's own experience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Marianne Loose.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loose Marianne posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce156,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loose Marianne posuedk oponenta.pdfPosudek oponenta práce152,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loose Marianne prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce32,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.