Title: Význam výcviku úchopových forem pro zlepšení motoriky dětí s DMO
Other Titles: Significance of Grasp Manner Training for improvement of movements in Children with Cerebral Palsy
Authors: Filasová, Jana
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5278
Keywords: úchopové formy;dětská mozková obrna;zapojení rodiny do terapie
Keywords in different language: grasp forms;cerebral palsy;involve of family to therapy
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám onemocněním, které nejčastěji postihuje předčasně narozené děti nebo může být způsobeno během porodu ? jde o dětskou mozkovou obrnu(DMO). Příčiny DMO jsou: prenatální, perinatální a postnatální do 1 roku věku.V teoretické části vás seznámím s typy úchopů, rozdělením DMO a léčbou dětí s DMO.V praktické části se zabývám kvalitou úchopu a významným zapojením rodičů do terapie.
Abstract in different language: This bachelorś study target on cerebral palsy (CP), the congenital or perinatal disease,mainly occurs in a premature infant. Causes CP are prenatal, perinatal and postnatal by the one year age. The study is divided in two parts, first ? teoretic part ? specify CP in several branchs, focusing on the grip development. The second part analyse quality of the grasp patterns and also evaluate parentś compliance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE-JANA FILASOVA.pdfPlný text práce19,67 MBAdobe PDFView/Open
Filasova - posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,76 MBZIPView/Open
Filasova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,54 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce793,07 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.