Title: 1f transformátor
Other Titles: 1f transformer
Authors: Novotný, Michal
Advisor: Bouzek, Lukáš
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5289
Keywords: 1.f transformátor;indukované napětí;převod transformátoru;účinnost transformátoru;měření naprázdno;měření nakrátko
Keywords in different language: single-phase transformer;induced voltage;transfer of transformer;efficiency of transformer;open-circuit test;short-circuit test
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na princip a využití 1.f transformátorů, odvození základních rovnic a popis náhradních schémat transformátoru. Popisuje základní zkoušky na transformátorech a v neposlední řádě prezentuje průběhy napětí a proudů v různých provozních stavech transformátoru.
Abstract in different language: The presented bachelor work is focused on the principle and the use of single-phase transformer, fundamental equations and description of the equivalent circuit of the transformer. Describes the basic tests for transformers and also presents the voltage and current in various operating states of the transformer
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - 1f transformator.pdfPlný text práce999,27 kBAdobe PDFView/Open
047278_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,75 kBAdobe PDFView/Open
047278_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,41 kBAdobe PDFView/Open
047278_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.