Název: 1f transformátor
Další názvy: 1f transformer
Autoři: Novotný, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5289
Klíčová slova: 1.f transformátor;indukované napětí;převod transformátoru;účinnost transformátoru;měření naprázdno;měření nakrátko
Klíčová slova v dalším jazyce: single-phase transformer;induced voltage;transfer of transformer;efficiency of transformer;open-circuit test;short-circuit test
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na princip a využití 1.f transformátorů, odvození základních rovnic a popis náhradních schémat transformátoru. Popisuje základní zkoušky na transformátorech a v neposlední řádě prezentuje průběhy napětí a proudů v různých provozních stavech transformátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor work is focused on the principle and the use of single-phase transformer, fundamental equations and description of the equivalent circuit of the transformer. Describes the basic tests for transformers and also presents the voltage and current in various operating states of the transformer
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - 1f transformator.pdfPlný text práce999,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047278_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047278_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047278_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.