Title: Tepelné elektrárny v České republice
Other Titles: Thermal power plants in the Czech Republic
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Šafařík, Miroslav
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5293
Keywords: tepelná elektrárna;základní schéma;parní okruh;elektrické obvody;chladící voda;fosilní paliva
Keywords in different language: thermal power plant;basic scheme;steam circuit;electric circuits;cooling water;fossil fuels
Abstract: Předmětem bakalářské prace je popis tepelných elektráren. Je uveden popis tepelné elektrárny a jejích zařízení. V práci jsou srovnány tepelné elektrárny v České republice z hlediska jejich parametrů.
Abstract in different language: The subject of this thesis is dectription of thermal power plants. A description of thermal power plant and their equipment is shown. The work compares the thermal power plant in the Czech Republic in terms of their parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tepelne elektrarny v Ceske republice.pdfPlný text práce134,08 kBAdobe PDFView/Open
047689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce238,86 kBAdobe PDFView/Open
047689_oponent.pdfPosudek oponenta práce263,19 kBAdobe PDFView/Open
047689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.