Název: Tepelné elektrárny v České republice
Další názvy: Thermal power plants in the Czech Republic
Autoři: Pokorný, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šafařík, Miroslav
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5293
Klíčová slova: tepelná elektrárna;základní schéma;parní okruh;elektrické obvody;chladící voda;fosilní paliva
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal power plant;basic scheme;steam circuit;electric circuits;cooling water;fossil fuels
Abstrakt: Předmětem bakalářské prace je popis tepelných elektráren. Je uveden popis tepelné elektrárny a jejích zařízení. V práci jsou srovnány tepelné elektrárny v České republice z hlediska jejich parametrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is dectription of thermal power plants. A description of thermal power plant and their equipment is shown. The work compares the thermal power plant in the Czech Republic in terms of their parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tepelne elektrarny v Ceske republice.pdfPlný text práce134,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce238,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047689_oponent.pdfPosudek oponenta práce263,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.