Název: Návrh vytápění velkokapacitního prostoru
Další názvy: Design of economy heating of large spaces
Autoři: Háza, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Vaněk, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5294
Klíčová slova: vytápěcí systémy;tepelná pohoda;vytápění;typy objektů;sálavé panely;tepelné ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: heating systems;thermal comfort;heating;object types;radiant panels;heat losses
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na návrh vytápění modelového velkokapacitního prostoru s ohledem na jeho konstrukci a efektivně řešený vytápěcí systém, řešený pomocí elektrického způsobu vytápění.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Haza.pdfPlný text práce127,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048269_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048269_oponent.pdfPosudek oponenta práce258,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048269_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.