Název: Freeware simulační a vizualizační nástroje pro GNU/Linux
Další názvy: Freeware Simulation and Visualization tool for GNU/Linux
Autoři: Lupínek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5295
Klíčová slova: Linux;elektrotechnická úloha;simulace;instalace;Pascal;C++;freeware;simulační nástroje;porovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: Linux;electrotechnical task;simulation;instalation;Pascal;C++;freeware;simulation tools;comparison
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na porovnávání freeware simulačních a vizualizačních nástojů pro operační systém Linux. Práce se zabývá vyhledáním volně šiřitelných programů pro simulace elektronických úloh a jejich zobrazením. Dále také demonstraci použití nasimulováním jednoduché elektrotechnicé úlohy a následným porovnáním z hlediska uživatele.
Abstrakt v dalším jazyce: The graduation thesis is about comparing of freeware simulation and visualization programs for operation system Linux (Ubuntu, Mandrake...). It?s about searching for freeware programs for simulation of electrotechnical tasks and their visualization. It also include a use by demonstration on simple electotechnical task and comparison from the view of the user.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jiri Lupinek.pdfPlný text práce747,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040537_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040537_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050850_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.