Název: Analýza využití výkonových polovodičových měničů v praxi
Další názvy: Analysis of the use of power converters in the practice
Autoři: Švec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kůs, Václav
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5296
Klíčová slova: polovodiče;měnič;regulované pohony;vývoj;ceny;tranzistor;tyristor;dioda;analýza;GTO;IGCT;IGBT
Klíčová slova v dalším jazyce: semiconductors;inverter;controlled drives;development;pricing;transistor;thyristor;diode;analysis;GTO;IGCT;IGBT
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu polovodičových výkonových měničů, jejich vývoj, užití v praxi a důvody pro jejich používání.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis focuses on the analysis of semiconductor power converters, their development, practical application and the reasons for their use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Analyza vyuziti vykonnovych polovodicovych menicu v praxi.pdfPlný text práce709,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050912_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050912_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050912_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.