Title: Analýza využití výkonových polovodičových měničů v praxi
Other Titles: Analysis of the use of power converters in the practice
Authors: Švec, Jan
Advisor: Kůs, Václav
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5296
Keywords: polovodiče;měnič;regulované pohony;vývoj;ceny;tranzistor;tyristor;dioda;analýza;GTO;IGCT;IGBT
Keywords in different language: semiconductors;inverter;controlled drives;development;pricing;transistor;thyristor;diode;analysis;GTO;IGCT;IGBT
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu polovodičových výkonových měničů, jejich vývoj, užití v praxi a důvody pro jejich používání.
Abstract in different language: The present thesis focuses on the analysis of semiconductor power converters, their development, practical application and the reasons for their use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Analyza vyuziti vykonnovych polovodicovych menicu v praxi.pdfPlný text práce709,23 kBAdobe PDFView/Open
050912_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,82 kBAdobe PDFView/Open
050912_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,44 kBAdobe PDFView/Open
050912_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.