Title: Stříbro a hornictví
Other Titles: The Town of Stribro and Mining
Authors: Jarabicová, Michaela
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Šima, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5297
Keywords: horní zákon;horník;těžba;doly;olovo;purkmistr
Keywords in different language: office of mines;miner;mining;mines;lead;portreeves
Abstract: V bakalářské práci jsem se zabývala otázkou hornictví, co hornictví přineslo městu Stříbru. Nastíněn byl i vývoj města a hornictví, těžení nerostných surovin a zvyky horníků. Zabývala jsem se i privilegii které byli uděleny městu od panovníků.
Abstract in different language: The work I have addressed the question of what the mining town of Silver Mines brought. Was outlined and the development of mining, minerals and mining practices miners. I dealt with the privileges that were granted by the city rulers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarabicova Michaela bc prace.pdfPlný text práce782,71 kBAdobe PDFView/Open
Jarabicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce746,79 kBAdobe PDFView/Open
Jarabicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Jarabicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce566,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.