Název: Stříbro a hornictví
Další názvy: The Town of Stribro and Mining
Autoři: Jarabicová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Šima, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5297
Klíčová slova: horní zákon;horník;těžba;doly;olovo;purkmistr
Klíčová slova v dalším jazyce: office of mines;miner;mining;mines;lead;portreeves
Abstrakt: V bakalářské práci jsem se zabývala otázkou hornictví, co hornictví přineslo městu Stříbru. Nastíněn byl i vývoj města a hornictví, těžení nerostných surovin a zvyky horníků. Zabývala jsem se i privilegii které byli uděleny městu od panovníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The work I have addressed the question of what the mining town of Silver Mines brought. Was outlined and the development of mining, minerals and mining practices miners. I dealt with the privileges that were granted by the city rulers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jarabicova Michaela bc prace.pdfPlný text práce782,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarabicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce746,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarabicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarabicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce566,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.