Title: Zlatý standard a jeho vývoj v první polovině 20. století
Other Titles: Gold Standard and its Development in the First Half of the 20. century
Authors: Šedivý, Vladimír
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5299
Keywords: zlato;zlatý standard;měna;ekonomická krize;první polovina 20. století;Brettonwood
Keywords in different language: gold;gold standard;currency;economic crisis;first half of 20th century;Brettonwood
Abstract: Práce se zabývá problematikou zlatého standardu v první polovině 20. století. Jedná se především o vývoj situace v USA a vybraných západoevropských zemích. V první části práce je rozebrán průběh vývoje peněz a vznik zlatého standardu. Ve druhé části se práce zaměřuje zejména na meziválečné období s velkým důrazem na hospodářskou krizi. V poslední části se věnuje problematice Brettonwoodského systému. Cílem práce je přiblížit tuto problematiku s cílem poukázat na to jak státy snadno manipulovali se zlatým standardem, popřípadě zcela rušili, ale který se přitom zavázali dodržovat. A následně jaké tyto kroky měli následky.
Abstract in different language: The first part of theses deals with the history and development of the gold standard, the way how gold became a currency, as well as what was the stadard of gold exchange, how it evolved and what circumstainces forced individual states to leave this standard.The developments between world wars is described in the second part, including economical theories and concrete steps of especially USA and Great Britain. Focus is given to the period of the world crises, since this time is extremely important for both the gold standard as well as worldwide development. In particular it deals with Brettonwood Currency Conference and newly established currency system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace.pdfPlný text práce561,89 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Sedivy_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Sedivy_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce415,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.