Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalík, Stanislav
dc.contributor.authorĎuriš, Peter
dc.date.accepted2012-09-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:14Z
dc.date.available2010-06-04cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-08-22
dc.identifier38507
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5302
dc.description.abstractPráca pojednáva o vývoji právnej úpravy advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky. Podáva ucelený chronologický obraz o vývoji právnej úpravy oboch stavov. Popri tom som sa zameriava na stavovskú samosprávu a vybrané osobnosti z daného obdobia.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectnotářstvícs
dc.subjectprvní republikacs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.titlePrávna úprava advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky vo vzájomnom zrovnanícs
dc.title.alternativeLegal regulations of advocacy and notary's offices in the Czech lands and Slovakia during the 1st Czechoslovak republic in juxtapositionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is trying to provide a compact chronological view on the evolution of advocatory and notary legal regulations during the 1st Czechoslovak republic. Besides that it also focuses on legal associations and few chosen figures from that time period.en
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatednotary's officeen
dc.subject.translatedfirst republicen
dc.subject.translatedlegal regulationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Duris Peter.pdfPlný text práce466,1 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).DP - Duris Peter.pdfPosudek vedoucího práce48,83 kBAdobe PDFView/Open
OP - Duris Peter.pdfPosudek oponenta práce63,3 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Duris Peter.pdfPrůběh obhajoby práce64,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.