Název: Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války
Další názvy: The decree competence of the President of the Republic during the Second World War period
Autoři: Kobza, Martin
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5303
Klíčová slova: dekretální normotvorba prezidenta republiky;mnichovská dohoda;prozatimní státní zřízení;právní rada;státní rada;prozatimní národní shromáždění;slovenská státní rada
Klíčová slova v dalším jazyce: decree competence of president of republic;munich agreement;provisional government;legal council;national council;provisional national assembly;slovak national council
Abstrakt: 1)Úvod 2)Legisaltivní proces před a po Mnichovu 3)Historicko právní důvody vzniku dekretů prezidenta republiky 4)Způsob přijímání dekretů a ústavních dekretů prezidenta republiky 5)Nejdůležitější dekrety prezidenta republiky 6)Benešovy dekrety a Slovensko 7)Vztah dekretů prezidenta republiky a PNS 8)Benešovy dekrety a EU 9 Závěr
Abstrakt v dalším jazyce: 1) Introduction 2) The legislative process applied in the era before and after the Munich Agreement 3) Historical and legal reasons for the origin of the decree competence 4) The process of publication of decrees and also the special post-war ratification of decrees 5) The most important decrees of the President of the Republic 6) The relationship between decrees issued by the President of Republic and regulations issued by the Slovak National Council 7) The Provisional National Assembly and its role in decree issues 8) The attitude of the EU to decrees of the President of the Republic 9) Conclusion
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace na tema Dekratalni normotvorba prezidenta republiky v obdobi 2. sv. valky.pdfPlný text práce992,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kobza M..pdfPosudek vedoucího práce64,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kobza M..pdfPosudek oponenta práce38,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kobza M..pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.