Název: Středověké osídlení Sedlčanska
Další názvy: Medieval settlement of Sedlčany region
Autoři: Budač, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Čapek, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5305
Klíčová slova: Sedlčanský region;osídlení;středověk
Klíčová slova v dalším jazyce: Sedlcany region;settlement;middle ages
Abstrakt: Práce se zabývá středověkým osídlením Sedlčanského regionu. Zaměřuje se na přírodní prostředí regionu, historii bádání, významné místní aglomerace, archeologické výzkumy Sedlčanska. Dále je zde uváděn příklad nezdařené lokace hradu Pačíska.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is interested about medieval region Sedlčany. The analysis used data which are based on written sources and archaeological researches. This work is interested about medieval settlement of region and make a description of important medieval aglomerations Sedlčany, Sedlec, Prčice, Vysoký Chlumec and failed location of Castle Pačíska. New archaeological researches are necessary to better knowledge of this region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Budac.pdfPlný text práce607,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac_Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce865,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac_Capek OP.pdfPosudek oponenta práce41,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce157,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.