Title: Středověké osídlení Sedlčanska
Other Titles: Medieval settlement of Sedlčany region
Authors: Budač, Michal
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Čapek, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5305
Keywords: Sedlčanský region;osídlení;středověk
Keywords in different language: Sedlcany region;settlement;middle ages
Abstract: Práce se zabývá středověkým osídlením Sedlčanského regionu. Zaměřuje se na přírodní prostředí regionu, historii bádání, významné místní aglomerace, archeologické výzkumy Sedlčanska. Dále je zde uváděn příklad nezdařené lokace hradu Pačíska.
Abstract in different language: This work is interested about medieval region Sedlčany. The analysis used data which are based on written sources and archaeological researches. This work is interested about medieval settlement of region and make a description of important medieval aglomerations Sedlčany, Sedlec, Prčice, Vysoký Chlumec and failed location of Castle Pačíska. New archaeological researches are necessary to better knowledge of this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Budac.pdfPlný text práce607,07 kBAdobe PDFView/Open
Budac_Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce865,25 kBAdobe PDFView/Open
Budac_Capek OP.pdfPosudek oponenta práce41,92 kBAdobe PDFView/Open
Budac - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce157,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.