Title: Tvorba a využití archeologických mapových serverů
Other Titles: Creation and use of archaeological map servers
Authors: Hora, Josef
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Malina, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5306
Keywords: mapový server;GIS;databáze;zpracování dat;archeologické naleziště
Keywords in different language: map server;GIS;database;data processing;archaeological site
Abstract: Práce dokumentuje archeologické mapové servery vzniklé v rámci českých odborných pracovišť. Porovnává a hodnotí jejich strukturu, vývoj a především význam pro archeologii. V rámci srovnání jsou zmíněny i služby dalších evropských projektů. Část samotné práce je zaměřena na provoz mapové služby KAR ZČU.
Abstract in different language: The work documents the archaeological map servers resulting in the Czech professional institutions. Compares and assesses their structure, development, and especially important for archeology. The comparison services are referred to other European projects. Part of the work itself is focused on the traffic map service KAR ZCU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef Hora - diplomova prace 2012.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hora_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce716,9 kBAdobe PDFView/Open
Hora_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Hora.pdfPrůběh obhajoby práce184,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.