Název: Tvorba a využití archeologických mapových serverů
Další názvy: Creation and use of archaeological map servers
Autoři: Hora, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Malina, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5306
Klíčová slova: mapový server;GIS;databáze;zpracování dat;archeologické naleziště
Klíčová slova v dalším jazyce: map server;GIS;database;data processing;archaeological site
Abstrakt: Práce dokumentuje archeologické mapové servery vzniklé v rámci českých odborných pracovišť. Porovnává a hodnotí jejich strukturu, vývoj a především význam pro archeologii. V rámci srovnání jsou zmíněny i služby dalších evropských projektů. Část samotné práce je zaměřena na provoz mapové služby KAR ZČU.
Abstrakt v dalším jazyce: The work documents the archaeological map servers resulting in the Czech professional institutions. Compares and assesses their structure, development, and especially important for archeology. The comparison services are referred to other European projects. Part of the work itself is focused on the traffic map service KAR ZCU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Josef Hora - diplomova prace 2012.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce716,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora.pdfPrůběh obhajoby práce184,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.