Title: Lázeňská a rehabilitační léčba post COVID syndromu
Other Titles: Spa and rehabilitation treatment of post-covid syndrome
Authors: Hynková, Barbora
Advisor: Špišák Ladislav, MUDr. CSc.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr. MBA
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53191
Keywords: post-covid syndrom;lázně;balneoterapie;rehabilitace;fyzioterapie
Keywords in different language: post-covid syndrome;spa;balneotherapy;rehabilitation;physiotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním míry efektu lázeňské a rehabilitační léčby u pacientů s post-COVID syndromem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní informace o post-COVID syndromu, tudíž jeho definici, klinický obraz, vyšetření, diagnostiku a možnosti léčby. Praktická část je vedena kvalitativní formou a zaměřuje se na zhodnocení vývoje lázeňské a rehabilitační léčby u post-COVID pacientů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the determination of the degree of effect of spa and rehabilitation treatment in patients with post-COVID syndrome. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains basic information about post-COVID syndrome, hence its definition, clinical picture, examination, diagnosis and treatment options. The practical part is conducted in a qualitative form and focuses on the evaluation of the development of spa and rehabilitation treatment in post-COVID patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hynkova_Barbora_FYT_BP.pdfPlný text práce708,94 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Hynkova.pdfPosudek vedoucího práce293,52 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Hynkova.pdfPosudek oponenta práce326,56 kBAdobe PDFView/Open
Hynkova.pdfPrůběh obhajoby práce386,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.