Title: Iyengar jóga v terapii funkčních poruch pohybového systému
Other Titles: Iyengar yoga in therapy of musculoskeletal system functional disorders
Authors: Trkovská, Kamila
Advisor: Marxová Jitka, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53217
Keywords: funkční poruchy pohybového systému;iyengar jóga;reflexní změny;relaxace;ásany
Keywords in different language: functional disorders of the musculoskeletal system;iyengar yoga;reflex changes;relaxation;asanas
Abstract: Bakalářská práce se zabývá funkčními poruchami pohybového systému, jež jsou považovány za jednu z nejčastějších příčin bolestí v lidském organismu. Dále mohou způsobit snížení rozsahu pohybu, změnu tonu v měkkých tkáních, kloubní blokády a další. Cílem této bakalářské práce je ověřit, zdali cvičením Iyengar jógy můžeme přispět k eliminaci příčin a projevů daných poruch.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with functional disorders of the musculoskeletal system, which are considered to be one of the most common causes of pain in the human body. These dirorders can result in a decreased range of motion, soft tissue tone alteration, joint bloc-kages and others. The aim of this bachelor's thesis is to verify whether practicing Iyengar yoga can effectively alleviate the causes and symptoms of these disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trkovska_Kamila_fyt_BP.pdfPlný text práce687,95 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Trkovska.pdfPosudek vedoucího práce269,73 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK-Trkovska.pdfPosudek oponenta práce327,65 kBAdobe PDFView/Open
Trkovska.pdfPrůběh obhajoby práce369,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.