Název: Silikony v elektrotechnice
Další názvy: Silicones in electrical engineering
Autoři: Štegbauer, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Vik, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5322
Klíčová slova: křemík;silikon;siloxan;kaučuk;pryskyřice;olej
Klíčová slova v dalším jazyce: silicon;silicone;siloxane;rubber;resin;oil
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá studiem silikonů - jejich výrobou, strukturou, vlastnostmi a jejich formou. Zvláště popisuje vlastnosti a formy silikonů, které jsou využitelné především v elektrotechnice. Uvádí konkrétní hodnoty a vlastnosti daných forem a také konkrétní příklady jejich využitelnosti. V poslední kapitole je pomocí informací získaných z předešlých kapitol, popsána praktická využitelnost. V podstatě se jedná o různá hlediska, která hodnotí výhody a nevýhody v používání a také o porovnání s jinými druhy. Dále je popsána perspektiva silikonů obsahující konkrétní návrh na využití v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis studies the silicone - their production, structure, properties, and their form. The particular features and forms of silicones, which are useful mainly in electrical engineering. The lists the specific values and characteristics of the particular forms and examples of their usefulness. In the last chapter is by using information gained from previous chapters, is described the practical usability. Basically it is a different perspective, which assesses the advantages and disadvantages in the use and also for comparison with other species. In addition prospect are described the silicon containing concrete proposals to use in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Silikony v elektrotechnice Radek Stegbauer.pdfPlný text práce380,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040486_oponent.pdfPosudek oponenta práce557,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.