Title: Silikony v elektrotechnice
Other Titles: Silicones in electrical engineering
Authors: Štegbauer, Radek
Advisor: Kučerová, Eva
Referee: Vik, Robert
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5322
Keywords: křemík;silikon;siloxan;kaučuk;pryskyřice;olej
Keywords in different language: silicon;silicone;siloxane;rubber;resin;oil
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá studiem silikonů - jejich výrobou, strukturou, vlastnostmi a jejich formou. Zvláště popisuje vlastnosti a formy silikonů, které jsou využitelné především v elektrotechnice. Uvádí konkrétní hodnoty a vlastnosti daných forem a také konkrétní příklady jejich využitelnosti. V poslední kapitole je pomocí informací získaných z předešlých kapitol, popsána praktická využitelnost. V podstatě se jedná o různá hlediska, která hodnotí výhody a nevýhody v používání a také o porovnání s jinými druhy. Dále je popsána perspektiva silikonů obsahující konkrétní návrh na využití v budoucnosti.
Abstract in different language: This thesis studies the silicone - their production, structure, properties, and their form. The particular features and forms of silicones, which are useful mainly in electrical engineering. The lists the specific values and characteristics of the particular forms and examples of their usefulness. In the last chapter is by using information gained from previous chapters, is described the practical usability. Basically it is a different perspective, which assesses the advantages and disadvantages in the use and also for comparison with other species. In addition prospect are described the silicon containing concrete proposals to use in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Silikony v elektrotechnice Radek Stegbauer.pdfPlný text práce380,67 kBAdobe PDFView/Open
040486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,02 kBAdobe PDFView/Open
040486_oponent.pdfPosudek oponenta práce557,26 kBAdobe PDFView/Open
040486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.