Title: Individualizace ve vzdělávání v předškolním věku
Other Titles: Individualization in preschool education
Authors: Houšková, Tereza
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Referee: Koželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53271
Keywords: individualizace;diferenciace výuky;samostatnost dětí;přístup učitelů;partnerský přístup;forma výuky;strategie individualizace;podmínky individualizace;východiska individualizace;prostředí;diagnostika;učení
Keywords in different language: individualisation;differentiation of teaching;children's independence;teachers' approach;partnership approach;form of teaching;individualisation strategies;conditions for individualisation;basis for individualisation;environment;diagnostics;learning
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou individualizace ve vzdělávání v předškolním věku. Individualizace je specifický přístup ke vzdělávání. Tento přístup se zakládá na znalosti dítěte s jeho specifickými znaky. Učitel tyto znalosti ohledně dítěte využívá při jeho vzdělávání. Tato problematika je rozebíraná z pohledu východisek, podmínek a strategií. Pro efektivní využívání individualizace je důležité respektování a plné pochopení všech těchto specifických faktorů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of individualization in preschool education. Individualization is a specific approach to education. This approach is based on the knowledge of the child with his specific features. The teacher uses this knowledge regarding the child in his/her education. This issue is discussed in terms of background, conditions and strategies. For the effective use of individualization, it is important to respect and fully understand all these specific factors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INDIVIDUALIZACE VE VZDELAVANI VE VYBRANYCH FAKULTNICH MATERSKYCH SKOLACH.pdfPlný text práce928,23 kBAdobe PDFView/Open
Houskova.pdfPosudek oponenta práce62,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP Houskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce172,03 kBAdobe PDFView/Open
Houskova O071.pdfPrůběh obhajoby práce29,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.