Title: Českoslovenští emigranti v amerických ozbrojených silách za Druhé světové války
Other Titles: Czechoslovakian emigrants in US armed forces during Second World War
Authors: Štěpánek, Prokop
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53295
Keywords: 2. světová válka;emigrace;československo;spojené státy americké
Keywords in different language: 2nd world war;emigration;czechoslovakia;united states of america
Abstract: Tato práce se zabývá osudy mužů českého a slovenského původu, kteří sloužili během 2. světové války v řadách amerických ozbrojených sil. V první části práce jsou popsány obecné události, jež vedly ke vstupu USA do války. Ve druhé části práce je zpracována problematika samotné emigrace z Rakousko-Uherska a později z Československa do Spojených států. Třetí část práce se orientuje na konkrétní osoby vybrané na základě provedených rešerší.
Abstract in different language: This thesis follows up stories about men of Czech and Slovakian ancestry who served in the US armed forces during 2nd World War. First part consists of general events that led to the US entrance into the war. Second part follows up a topic of emigration from the Austro-Hungarian Empire and then Czechoslovakia into the United States. Third part describes in detail the stories of the individual soldiers, based on my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Prokop Stepanek _ Ceskoslovenstni emigranti v americkych ozbrojenych silach za 2. svetove valky.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Stepanek Prokop V.pdfPosudek vedoucího práce150,92 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek Prokop O.pdfPosudek oponenta práce184,27 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek Prokop P.pdfPrůběh obhajoby práce49,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.