Title: Indiánský život na dětském táboře
Other Titles: Native American life at a children's camp
Authors: Tomíšková, Adéla
Advisor: Zapletal Aleš, MgA. et MgA. Ph.D.
Referee: Smutný Dalibor, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53322
Keywords: indiánský život;původní obyvatelé ameriky;indiánská kultura;tramping;woodcraft;volnočasová pedagogika;dětský tábor
Keywords in different language: life of the native american people;native american culture;tramping;woodcraft;leisure pedagogy;children's camp
Abstract: Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část popisuj obecné představy o kultuře původních obyvatel Ameriky, jejich zobecnění a idealizace. V další podkapitole se nachází počátky trampingu a volnočasová pedagogika. V praktické části jsou popsány čtyři obrazy s indiánskou tématikou. Výtvarný úkol pro děti je popsán v didaktické části.
Abstract in different language: The work is divided into three parts. The theoretical part describes general ideas about the culture of the indigenous peoples of the Americas, their generalizations and idealizations. The next subsection covers the origins of tramping and leisure pedagogy. The practical section describes four paintings with Native American themes. An art task for children is described in the didactic section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Indiansky zivot na detskem taboreTomiskova Adela.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Tomiskova.pdfPosudek vedoucího práce304,73 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK - oponent -Tomiskova.pdfPosudek oponenta práce271,73 kBAdobe PDFView/Open
Tomiskova_hodnoceni VSKP.pdfPrůběh obhajoby práce481,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.