Title: Příklady dobré praxe formativního hodnocení na prvním stupni základní školy - více případová studie škol ve Středočeském kraji
Other Titles: Examples of Good Practice of Formative Assessment at the Primary School - more Case Study of Schools in the Central Bohemia Region
Authors: Hatinová, Michaela
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53334
Keywords: hodnocení;technické činnosti v projektové výuce;hodnocení realizovaných projektů;příklad dobré praxe
Keywords in different language: evaluation;technical activities in project-based learning;evaluation of implemented projects;example of good practice
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a zhodnocení konkrétních příkladů dobré praxe formativního hodnocení v oblasti technických činností na prvním stupni základní školy. Cílem práce je identifikovat a popsat vhodné metody a postupy formativního hodnocení, které podporují učení a rozvoj žáků v oblasti technických činností. V rámci práce jsou analyzovány konkrétní příklady dobré praxe a následně je provedeno jejich zhodnocení z hlediska efektivnosti a účinnosti pro podporu učení. Výsledkem práce jsou doporučení pro využití vhodných metod a postupů formativního hodnocení v technických činnostech na prvním stupni základní školy, které mohou být inspirací pro učitele při plánování výuky a hodnocení žáků. Práce přispívá k rozvoji oblasti formativního hodnocení a technického vzdělávání na prvním stupni základní školy.
Abstract in different language: The thesis focuses on the analysis and evaluation of specific examples of good practice of formative assessment in the field of technical activities at the first level of primary school. The aim of the work is to identify and describe appropriate methods and practices of formative assessment that support pupils' learning and development in technical activities. Specific examples of good practice are analysed and then evaluated in terms of their effectiveness and efficiency for supporting learning. As a result, the thesis makes recommendations for the use of appropriate formative assessment methods and practices in technical activities at the first level of primary school, which can provide inspiration for teachers when planning teaching and assessing pupils. The work contributes to the development of the field of formative assessment and technical learning in the first stage of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,34 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,74 kBAdobe PDFView/Open
Hatinova-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce286,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.