Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHložek, Josef
dc.contributor.authorMaříková, Kristýna
dc.contributor.refereeČapek, Ladislav
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:01Z
dc.date.available2010-10-21cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:01Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-04-28
dc.identifier42166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5334
dc.description.abstractV rámci této práce byl na lokalitě proveden nedestruktivní výzkum, který měl doplnit dosavadní informace o hradě. Hradní areál byl fotograficky zdokumentován a byly popsány veškeré zachované terénní relikty.Po provedení geodetického zaměření, které do té doby nebylo realizováno, mohl být vytvořen vrstevnicový plán a 3D model hradního areálu. Díky těmto novým zobrazením je možné zpřesnit naše představy o původní podobě a jeho současném stavu. Nové zaměření hradu je pak plně využitelné v oblasti archeologické a památkové péče. Provedený archeologický výzkum byl nedestruktivní povahy, tudíž nebyla prováděna exkavace.cs
dc.format36 s. (56 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthradcs
dc.subjectpředhradícs
dc.subjectopevněnícs
dc.subjecthospodářský dvůrcs
dc.subjectdonjonový typ s velkou obytnou věží jako hlavní obranou a obytnou stavboucs
dc.titleHrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí - hrad Zvěřineccs
dc.title.alternativeCastle, bailey and its immediate economic background - Castle Zvěřinecen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedAs part of this work was carried out on site non-destructive research, which should complement the existing information about the castle. The castle was photographically documented and have been described in any field preserved relics. After the geodetic survey, which had not been realized, could be created contour plan and 3D model of the castle. These new display can refine our ideas about the original form and its current status. The reorientation of the castle is fully usable in the field of archaeological and heritage protection. Archaeological research was carried out non-destructive nature, so excavation was carried out.en
dc.subject.translatedcastleen
dc.subject.translatedbaileyen
dc.subject.translatedfortificationen
dc.subject.translatedeconomic justiceen
dc.subject.translateddonjon type with large residential tower as main defense and residential constructionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zverinec.pdfPlný text práce553,82 kBAdobe PDFView/Open
Marikova-Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce688,97 kBAdobe PDFView/Open
Marikova-Capek OP.pdfPosudek oponenta práce329,85 kBAdobe PDFView/Open
Marikova.pdfPrůběh obhajoby práce134,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.