Název: The Role of the Royal Family in Contemporary Britain
Další názvy: The Role of the Royal Family in Contemporary Britain
Autoři: Adamová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5337
Klíčová slova: královská rodina;britská monarchie;královské finance;role královské rodiny
Klíčová slova v dalším jazyce: royal family;british monarchy;royal finances;role of royal family
Abstrakt: Práce se zabývá rolí královské rodiny v dnešní Británii. V úvodu je nastíněn vývoj britské monarchie ve 20. století a důležitost královské rodiny v tomto období. Následně je popsán rod Windsorů, a především dvě výrazné osobnosti - král Eduard VIII a Princezna Diana. V hlavní kapitole se autorka zabývá dvěma rolemi královské rodiny - jednak oficiálními funkcemi, při jejichž plnění členové královské rodiny podporují královnu, a jednak jejich působením na britský národ. Dále jsou zde přiblíženy královské finance - příjmy, výdaje a majetek. Královská rodina je popsána i z pohledu médií či veřejnosti. V závěru autorka nastínila další možný vývoj britské monarchie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with Royal Family in Britain and mainly its role. The work consists of a theoretical part, where the author describes the development of the British monarchy throughout the twentieth century, and clarifies the role played by The Royal Family to maintain the monarchy in United Kingdom. In practical part, the research of two fields is elaborated, as The Royal Family plays a significant role there. At first, these are the official functions held by The Royal Family members in support of the monarch, for instance representing Britain on state visits abroad. The second, not less important, is the impact of The Royal Family on British nation through their lives, actions or beliefs. In the end, the author indicates contemporary position of The Royal Family in Britain and indicates possible options of the kingdom.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ADAMOVA Sarka - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Adamova.pdfPosudek vedoucího práce313,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Adamova.pdfPosudek oponenta práce270,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Adamova.pdfPrůběh obhajoby práce125,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.