Title: Využití potenciálu brownfields pro udržitelný rozvoj území
Other Titles: Utilizing the potential of brownfields for sustainable territorial development
Authors: Čipera, Jakub
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53388
Keywords: brownfields;greenfields;udržitelný rozvoj;urbanizace;revitalizace;holýšov
Keywords in different language: brownfields;greenfields;sustainable development;urbanization;revitalization;holýšov
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou pojmu brownfields a s tím spojeného udržitelného rozvoje území. Teoretická část představuje samotné pojmy, aktuálně platnou legislativu na mezinárodní, národní i místní úrovni a to včetně možnosti financování. Praktická část se poté zaměřuje na již realizované projekty, či na projekty, které revitalizaci ještě čekají. Stěžejní částí práce je poté rozpracování konkrétního brownfieldu v obci Holýšov. Je představena jeho historie, současnost i možný budoucí vývoj areálu. Součástí diplomové práce je i rozhovor s představitelkou města o této problematice v její obci. V závěru práce je definován pojem brownfields jako systémový problém a návrhy možného plošného řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the concept of brownfields and the related sustainable development of the territory. The theoretical part introduces the concepts themselves, current legislation at international, national and local level, including the possibility of financing. The practical part then focuses on the projects already implemented or still awaiting revitalisation. The main part of the work is then the elaboration of a specific brownfield in the municipality of Holýšov. Its history, present and possible future development of the site is presented. The thesis also includes an interview with a town representative about this issue in her municipality. The thesis concludes with a definition of the concept of brownfields as a systemic problem and suggestions for a possible solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cipera - final.pdfPlný text práce8,94 MBAdobe PDFView/Open
Cipera - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce275,87 kBAdobe PDFView/Open
Cipera Jakub - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce551,23 kBAdobe PDFView/Open
Cipera Jakub - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce617,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.