Název: Leadership in Different Cultures - Contrastive Study
Další názvy: Leadership in Different Cultures - Contrastive Study
Autoři: Pučálka, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5339
Klíčová slova: leadership;styly vedení;kultura;Geert Hofstede;Fons Trompenaars
Klíčová slova v dalším jazyce: leadership;styles of leadership;culture;Geert Hofstede;Fons Trompenaars
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem leadershipu a kultury. V teoretické části je představena teorie leadershipu a kultury. Praktická část obsahuje rozhovor s Frankem Zauflikem, ředitelem Centre for Leadership Excellence.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic of leadership and culture. In the theoretical part the theory of leadership and culture is being introduced. Czech and American culture are described. The practical part contains an interview with Frank Zauflik, Director in Centre for Leadership Excellence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pucalka_2012.pdfPlný text práce353,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Pucalka.jpgPosudek vedoucího práce290,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
OP_Pucalka.jpgPosudek oponenta práce333,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba_Pucalka.jpgPrůběh obhajoby práce276,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.