Title: Přímá volba starostů
Other Titles: Direct Election of Mayors
Authors: Šesták, Tomáš
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53407
Keywords: přímá volba starostů;starosta;volby;okres karlovy vary;komunální politika
Keywords in different language: direct elections of mayors;mayor;elections;district of karlovy vary;local politics
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na přímou volbu starostů a její případné zavedení v ČR. První část práce se zabývá současnou právní úpravou voleb do zastupitelstva obcí a pravomocemi starosty obce v ČR. Dále je popsán a porovnán průběh komunálních voleb ve vybraných evropských státech. Dále je v práci navrhnut vlastní model přímé volby starostů a zároveň jsou zmíněny výhody a nevýhody přímé volby starostů. V praktické části práce byla provedena analýza komunálních voleb a dotazníkové šetření v okrese Karlovy Vary.
Abstract in different language: This thesis focuses on the direct election of mayors and its possible introduction in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with the current legal regulation of municipal elections and the powers of the mayor in the Czech Republic. Furthermore, the thesis proposes its own model of direct election of mayors and also mentions the advantages and disadvantages of direct election of mayors. In the practical part of the thesis, an analysis of municipal elections and a questionnaire survey in the Karlovy Vary district was carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Sestak.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Sestak - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce909,88 kBAdobe PDFView/Open
Sestak - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce383,23 kBAdobe PDFView/Open
Sestak - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce256,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.