Title: Český zahraničně politický proces - agenda-setting a aktéři podílející se na tvorbě a výkonu české zahraniční politiky
Other Titles: Czech foreign policy process - agenda-setting and actors involved in the creation and performance of the Czech foreign policy
Authors: Křížová, Karolina
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5342
Keywords: zahraniční politika;Česká republika
Keywords in different language: Czech republic;foreign policy
Abstract: Kontinuita zahraničně politického procesu by měla fungovat v zásadních rozhodnutí bez ohledu na změny establishmentu, složení vlády a dalších příslušných institucí. Vláda je základním orgánem, který formuluje zahraniční politiku. Hlavním realizátorem zahraniční politiky je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Nelze ovšem opomenout další aktéry státní správy, kteří do zahraničně politického procesu zasahují a s propojováním domácích a zahraničních témat zasahovat budou (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany a další rezorty). Specifickým aktérem zahraniční politiky ČR je osoba prezidenta, která by neměla přicházet s alternativními postoji, ale jednat v intencích, které byly dány vládou a schváleny příslušnými orgány (Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, Výbor pro evropskou integraci PS a Senátu atd.)
Abstract in different language: Czech foreign policy process - agenda-setting and actors involved in the creation and performance of the Czech foreign policy
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka!!!.pdfPlný text práce302,52 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krizova_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce182,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.