Title: Ženy na trhu práce - problémy zaměstnávání, odměňování a profesního rozvoje žen
Other Titles: Women in the labor market - problems of employment, remuneration and professional development of women
Authors: Kudová, Marie
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53431
Keywords: ženy na trhu práce;genderová rovnost;diskriminace;mzdové rozdíly;rodina
Keywords in different language: women in the labor market;gender equality;discrimination;wage differentials;family
Abstract: Předmětem mé bakalářské práce bylo charakterizovat postavení žen na trhu práce. Práce se zaměřuje zejména na problémy týkající se genderové rovnosti a genderových stereotypů. Dále jsem se věnovala diskriminaci a problémům týkající se zaměstnávání žen, jako je genderová segregace, mzdové rozdíly, anebo skloubení pracovního a rodinného života.
Abstract in different language: The subject of my bachelor's thesis was to characterize the position of women on the labor market.The work focuses mainly on issues related to gender equality and gender stereotypes. I also focused on discrimination and problems related to the employment and work of women, such as gender segregation, wage differences, or combining work and family life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - konecna prace - M. Kudova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kudova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce722,23 kBAdobe PDFView/Open
Kudova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce934,29 kBAdobe PDFView/Open
Kudova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce292,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.