Title: Time management v manažerské praxi
Other Titles: Time management in managerial practice
Authors: Myšák, Daniel
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53435
Keywords: time management;manažer;kompetence;delegování;nástroje;prokrastinace;plánování;syndrom vyhoření;motivace;efektivita
Keywords in different language: time management;manager;competencies;delegation;tools;procrastination;planning;burnout syndrome;motivation;efficiency
Abstract: Bakalářská práce "Time management v manažerské praxi". Cílem práce je poukázat na pojem time managementu, jeho důležitosti nejen pro manažery, ale i pro všechny ostatní. Dalším cílem je vyobrazit kompetence manažerů, jak je rozvíjet nebo jak se některým naučit. Poukázat na možné špatné řízení času a čím je způsobováno. Jaké nástroje k plánování užívat a jak s nimi nakládat. A v poslední řadě dva pojmy, které se pojí s time managementem a manažery, a to Syndrom vyhoření a "Quiet Quitting". V dotazníkovém šetření bude cílem vyobrazit skutečné užití správy času a plánování v praxi, co a jak motivuje nejen manažery a skutečné setkání se Syndromem vyhoření.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Time management in managerial practice". The aim of the thesis is to highlight the concept of time management, its importance not only for managers but also for everyone else. Another goal is to depict the competencies of managers, how to develop them or how to teach some of them. To point out possible poor time management and what causes it. Which planning tools to use and how to handle them. And finally, two concepts related to time management and managers: Burnout Syndrome and "Quiet Quitting". The aim of the questionnaire survey is to depict the actual use of time management and planning in practice, what and how motivates not only managers and the real encounter with Burnout Syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Daniel Mysak.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Mysak - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce726,8 kBAdobe PDFView/Open
Mysak - poudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce911,17 kBAdobe PDFView/Open
Mysak - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce288,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.