Title: Veřejný prostor
Other Titles: Public space
Authors: Sikorová, Kateřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53439
Keywords: veřejný prostor;veřejná prostranství;obec;venkov
Keywords in different language: public space;open space;village;countryside
Abstract: Bakalářská práce se zabývá veřejným prostorem, konkrétně veřejným prostorem v kontextu obce. Teoretická část je zaměřena na veřejný prostor v obecném pojetí, následně na pojmy venkov, obec a obyvatelstvo. Poslední kapitola teoretické části se věnuje veřejnému prostoru v obcích. Praktická část je následně zaměřena na veřejný prostor v konkrétní obci Zbůch, kde se pomocí dotazníkového šetření snažím zjistit, jak je veřejný prostor v obci využíván a jaké jsou názory obyvatel na jeho stav a případné změny.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with public space, specifically public space in the context of the village. The theoretical part is focused on public space in a general sense, followed by the terms countryside, village and population. The last chapter of the theoretical part is devoted to public space in village. The practical part is focused to a public space in a particular village of Zbůch, where I am using a questionnaire to find out how the public space in the village in used and what are the residents' opinions on his condition and possible changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sikorova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Sikorova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce642,2 kBAdobe PDFView/Open
Sikorova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce836,53 kBAdobe PDFView/Open
Sikorova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce279,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.