Title: Bezdomovectví a squatting
Other Titles: Homelessness and squatting
Authors: Šizlingová, Petra
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53444
Keywords: bezdomovectví;squat;squatting;bezdomovec;sociální péče;nestátní nezisková organizace;prevence;sociální služby;pomoc;poskytování služby;noclehárna;azylový dům;denní centrum;nízkoprahovost
Keywords in different language: homelessness;homeless;squatting;squat;squatter;social welfare;non-state non profit-making organizations;helping;safe house;street;social exclusion;charity;low-threshold facility
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezdomovectví a squattingu a jejího řešení v podobě právní úpravy a konkrétních úkonů řešení státních i nestátních neziskových organizací. Praktická část se opírá o terénní průzkum a hloubkové rozhovory v nízkoprahovém centru Domova sv. Františka spadajícím pod Charitu České republiky.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the issue of homelessness and squatting and its solution in the form of regulation and solutions of state and non-state non-profit organizations. The practical part is carried out at the low-threshold facility Domov sv. Františka belonging to the Charity of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Bezdomovectvi a squatting_Sizlingova Petra.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Sizlingova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce644,63 kBAdobe PDFView/Open
Sizlingova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce859,58 kBAdobe PDFView/Open
Sizlingova - protokol BP 23.pdfPrůběh obhajoby práce286,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.