Title: Minimalizace radioaktivních odpadů
Other Titles: Minimization of radioactive waste
Authors: Král, Lukáš
Advisor: Řáhová, Romana
Referee: Paslavský, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5345
Keywords: radioaktivní odpad;klasifikace radioaktivních odpadů;jaderná energie;jaderný palivový cyklus
Keywords in different language: radioactive waste;classification of radioactive waste;nuclear energy;nuclear fuel cycle
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku radioaktivních odpadů. Obsahuje složení a rozdělení radioaktivních odpadů. Dále se zabývá možnými způsoby minimalizace radioaktivních odpadů.
Abstract in different language: This bachelor theosis is focused on radioactive waste. Thesis contains composition and partition of radioactive waste. This work deals with possible ways of minimalization of radioactive waste.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Minimalizace radioaktivnich odpadu.pdfPlný text práce120,49 kBAdobe PDFView/Open
047413_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,32 kBAdobe PDFView/Open
Kral_O.pdfPosudek oponenta práce574,42 kBAdobe PDFView/Open
047413_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.