Title: Porovnání vlastností kovových dílů vyrobených různými aditivními technologiemi
Other Titles: Comparison of properties of metal parts produced by different additive technologies
Authors: Kubovec, Pavel
Advisor: Němeček Stanislav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Brázda Michal, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53597
Keywords: bound metal deposition;selective laser melting;laser metal deposition;aisi h13;aditivní výroba
Keywords in different language: bound metal deposition;selective laser melting;laser metal deposition;aisi h13;additive manufacturing
Abstract: Tato diplomová práce porovnává vybrané technologie aditivní výroby kovů. Konkrétně řeší vhodnost metod Bound Metal Deposition, Selective Laser Melting a Laser Metal Deposition pro tisk dílů z nástrojové oceli AISI H13. Pro vyhodnocení bylo využito metalografické analýzy, zkoušky rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti podle Vickerse a tribologického testu.
Abstract in different language: This diploma thesis compares selected metal additive manufacturing technologies. Specifically, it addresses the suitability of the Bound Metal Deposition, Selective Laser Melting and Laser Metal Deposition for the printing of AISI H13 tool steel parts. Metallographic analysis, impact test, Vickers hardness test and tribological test were used for evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubovec_2023.pdfPlný text práce20,29 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,06 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,03 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.