Title: Konstrukční návrh kalandrovacího stroje
Other Titles: Calendering machine design
Authors: Jankovec, Tomáš
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Vachek Renny, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53628
Keywords: gumárenský průmysl;výroba hnětením;pryž;kaučuk
Keywords in different language: rubber manufacturing;rubber industry;rubber products
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh kalandrovacího stroje, jenž má zastoupení v gumárenském průmyslu. Využívá se pro zpracování pryže a následného vmísení přísad pro získání přesně definovaného chemického složení. Dále práce obsahuje výpočtové kontroly ložisek, prac. válců, MKP výpočty rámu, konstrukční provedení, základní rešerši a dále.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a design of a rubber mixing machine. Study of the production of the precise chemical composition of rubber. Next, the thesis contains basic calculations check of the applied design elements
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tomas_Jankovec.pdfPlný text práce8,49 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,16 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,34 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.