Title: ComplexTrans - hlavní konstrukční uzly spodního patra železničního vozu
Other Titles: ComplexTrans - main design nodes of the lower floor of the railway car
Authors: Hejna, Jan
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Thiemel Ondřej, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53636
Keywords: železniční vůz;dopravní technika;intermodální doprava;complextrans;cad;design;konstrukce;vývoj;výkresová dokumentace;dveře;toaleta
Keywords in different language: railway car;transport technology;intermodal transport;complextrans;cad;design;construction;development;drawing documentation;doors;toilet
Abstract: Diplomová práce obsahuje základní modelové řešení hlavních konstrukčních uzlů (nákladové dveře, doplňkové dveře, hygienický kout) spodního patra železničního vozu ComplexTrans s cílem splnění požadavků zadavatele.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a basic model solution of the main structural nodes (cargo door, additional door, hygiene corner) of the lower floor of the ComplexTrans railway car with the aim of meeting the client's requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejna_Jan_DP.pdfPlný text práce8,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,73 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,04 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,9 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_2023-06-21_10-08-01_.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP375,1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.