Title: Třífázový střídač pro napájení synchronního motoru
Other Titles: 3-phase DC/AC convertor for synchronous motor
Authors: Pytel, Jiří
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Kysela, Adam
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5371
Keywords: Unipolární tranzistor;MOSFET;pulzní měnič;třífázový napěťový střídač;mikroprocesor
Keywords in different language: Unipolar transistor;MOSFET;switching converter;three-phase voltage inverter;microprocessor
Abstract: Tato diplomová príce je zaměřena na návrh třífázového napěťového střídače určeného k obsluze cize buzeného synchronního motoru. Dále se zabývá návrhy řídicího obvodu s procesorem Texas Instruments TMS320F28044, budicích obvodů pro tranzistory střídače a zdroje pro jejich napájení. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky o použitých výkonových součástkách a měničích.
Abstract in different language: This thesis is focused on a design of a three-phase voltage inverter to operate an externally driven synchronous motor. It also deals with design of a directive circuit with Texas Instruments TMS320F28044 processor, driving circuits for transistors of the inverter and their electric power supply. The introduction of the thesis contains theoretical facts about the used power components and converters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trifazovy stridac pro napajeni synchronniho motoru.pdfPlný text práce13,63 MBAdobe PDFView/Open
041304_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,34 kBAdobe PDFView/Open
041304_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,92 kBAdobe PDFView/Open
041304_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce261,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.