Název: Pulzační momenty asynchronního stroje vyvolané časovými harmonickými
Další názvy: Pulsative Torques of the Asynchronous Motor Caused by Time Harmonics Components
Autoři: Kvarda, Karel
Vedoucí práce/školitel: Bartoš, Václav
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5372
Klíčová slova: Vyšší harmonické proudu;pulzační moment;rovnice motoru;frekvenční měnič;asynchronní motor
Klíčová slova v dalším jazyce: current harmonic;impulse torque;machine equations;frequency converter;asynchronous machine
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rozborem časových harmonický asynchronního motoru a vznikem pulzačního momentu. Rozbor vlivu použití frekvenčních měničů na asynchronní motor.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes making of analysis current harmonic voltage asynchronous machine and source impulse torque. Analysis impact use frequency converter on asynchronous machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce609,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047770_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047770_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047770_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.