Title: Studium vlivu modelové eroze náběžné hrany lopatky na strukturu proudění v úplavu metodou PIV
Authors: Abrhám, Vladimír
Advisor: Duda Daniel, RNDr. Ph.D.
Referee: Synáč Jaroslav, Dr. Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53725
Keywords: piv;3d tisk;eroze;skenování lopatek;střední rychlost;fluktuace;turbulence;úplav;mezní vrstva
Keywords in different language: piv;edge erosion;wake;fluctuations;mean velocimetry;3d printing;inspection;measurement
Abstract: Cílem této diplomové práce je experiment zkoumání vlivu eroze náběžné hrany lopatky pomocí metody PIV. Pro tento účel byly navrhnuty a vyrobeny tři modely lopatek z výchozího profilu NACA 0012 pomocí 3D tisku s různým stádiem poškození. Lopatky byly následně skenovány a použity při měření v aerodynamickém tunelu.
Abstract in different language: The thesis contains a description and experimental investigation of the effect of leading edge erosion using the PIV method. Three NACA 0012 airfoil models were manufactured using 3D printing, each with a different level of damage. These models were scanned and utilized for measurements in an aerodynamic tunnel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vladimir_Abrham.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce67,3 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.